28. juna 2017.

Izveštaj o bitnom događaju

Izveštaj o bitnom događaju sa godišnje redovne Skupštine akcionara možete preuzeti …ovde.
29. maja 2017.

Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara Agrobačka a.d.

Preuzmi materijal za Skupštinu: Odluka o sazivanju Skupstine akcionara Izveštaj o radu Nadzornog odbora Izveštaj o radu Izvršnog odbora Predlozi odluka za usvajanje Obrazac punomoći za […]
30. juna 2016.

Objava sa održane Skupštine 29.06.2016.

Zapisnik sa Skupštine akcionara Objava bitnog događaja sa Skupštine akcionara Usvojene odluke sa Skpštine
26. maja 2016.

Sazivanje Skupštine akcionara za 29.06.2016. u 13 časova

1. Odluka o sazivanju Skupštine za  29.06.2016. 2. Izveštaj o radu N.O.. 3. Izveštaj o radu I.D.. 4. Izveštaj komisije za reviziju 5. Predlozi odluka za usvajanje 6. Obrazac punomoći 7. Formular za […]
26. maja 2016.

Skupština akcionara

Nacrt Pravilnika o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Objava polugodišnjeg izveštaja o poslovanju  Objava zapisnika javnog beležnika sa Skupštine-25.06.2015.  Objava izveštaja o bitnom događaju sa skupštine-25.06.2015.  Usvojene odluke […]