29. juna 2018.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara AGROBAČKA a.d. Bačka Topola koja je održana 29.06.2018. godine možete preuzeti …OVDE.
29. juna 2018.

Usvojene odluke sa Skupštine akcionara

Odluke koje su usvojene na Skupštini akcionara koja je održana 29.06.2018. godine možete preuzeti …OVDE.
29. juna 2018.

Izveštaj o bitnom događaju

Izveštaj o bitnom događaju sa godišnje redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 29.06.2018. godine možete preuzeti…OVDE.
29. maja 2018.

SKUPŠTINA AKCIONARA “AGROBAČKA” a.d. Bačka Topola ZAKAZANA ZA 29.06.2018. GODINE U 13,00 časova

1.Odluka o utvrđenom predlogu dnevnog reda 2.Izveštaj o radu Nadzornog odbora 3.Izveštaj o radu Izvršnog odbora 4.Predlog odluka 5.Punomoć za glasanje 6.Formular za glasanje u odsustvu […]
28. juna 2017.

Javnobeležnički zapisnik sa Skupštine akcionara

Javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu ”Agrobačka” a.d. Bačka Topola možete preuzeti …ovde.
28. juna 2017.

Izveštaj o bitnom događaju

Izveštaj o bitnom događaju sa godišnje redovne Skupštine akcionara možete preuzeti …ovde.
29. maja 2017.

Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara Agrobačka a.d.

Preuzmi materijal za Skupštinu: Odluka o sazivanju Skupstine akcionara Izveštaj o radu Nadzornog odbora Izveštaj o radu Izvršnog odbora Predlozi odluka za usvajanje Obrazac punomoći za […]
30. juna 2016.

Objava sa održane Skupštine 29.06.2016.

Zapisnik sa Skupštine akcionara Objava bitnog događaja sa Skupštine akcionara Usvojene odluke sa Skpštine
26. maja 2016.

Sazivanje Skupštine akcionara za 29.06.2016. u 13 časova

1. Odluka o sazivanju Skupštine za  29.06.2016. 2. Izveštaj o radu N.O.. 3. Izveštaj o radu I.D.. 4. Izveštaj komisije za reviziju 5. Predlozi odluka za usvajanje 6. Obrazac punomoći 7. Formular za […]