26. maja 2021.

SKUPŠTINA AKCIONARA “AGROBAČKA” a.d. Bačka Topola ZAKAZANA ZA 29.06.2021. GODINE U 13,00 časova

1. Odluka NO o sazivanju Skupštine akcionara (godišnja) za 29.06.2021. god.( poziv, dnevni red, dan akcionara, pouka akcionara). Odluka o sazivanju na četiri strane.MATERIJALI UZ ODLUKU2. […]
31. jula 2020.

Javnobeležnički zapisnik

Javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara akcionarskog društva za proizvodnju i unutrašnju trgovinu ”Agrobačka” a.d. Bačka Topola održane dana 22.07.2020. godine možete preuzeti …OVDE.
23. jula 2020.

Izveštaj o bitnom događaju i usvojene odluke sa redovne skupštine akcionara

Izveštaj o bitnom događajuUsvojene odluke
21. juna 2020.

Materijal za Skupštinu akcionara Agrobačka a.d.

1.Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara društva za 22.07.2020. godine 2.Izveštaj o radu Nadzornog odbora u periodu od 28.06.2019. – 05.06.2020. godine 3.Izveštaj o radu […]
8. jula 2019.

Javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara

Javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu ”AGROBAČAKA” a.d. Bačka Topola održane dana 28.06.2019. godine možete preuzeti …OVDE.
28. juna 2019.

Izveštaj o bitnom događaju i usvojene odluke sa godišnje redovne sednice skupštine akcionara

Izveštaj o bitnom događaju sa godišnje redovne sednice skupštine akcionaraUsvojene odluke sa godišnje redovne sednice skupštine akcionara
28. maja 2019.

Materijal za skupštinu

Izveštaj o radu Nadzornog odbora ”Agrobačka” a.d. Bačka TopolaIzveštaj o radu Izvršnog odbora ”Agrobačka” a.d. Bačka TopolaPredlog odlukaPunomoć za glasanjeFormular za glasanje u odsustvu pravnog/fizičkog licaUgovor […]
27. maja 2019.

Odluka o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara društva

Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara društva možete preuzeti …OVDE.
29. juna 2018.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara AGROBAČKA a.d. Bačka Topola koja je održana 29.06.2018. godine možete preuzeti …OVDE.